+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Урологично отделение

 

 

 

 

 

Модерно оборудван стационар, разполагащ с пет болнични стаи и следоперативна реанимация. Разполага с ендоскопична операционна зала. Основният пакет от здравни услуги е – Диагностика на пациентите за наличие и степен на заболяване и Стационарно оперативно и консервативно лечение.

 

Началник отделение

Д-р Мария Тодорова

Завършва медицина през 1980 г. във ВМИ – гр. Пловдив. Същата година започва работа като ординатор в Урологично отделение към ОРБ – гр. Смолян. Началник отделение е от 1995 г. Придобива специалност „Урология” през 1991 година. Има завършени квалификации по: Здравен мениджмънт през 2001 г; „Ендоурология” и „Ехография”. Участва в български и международни конгреси и симпозиуми по Урология.

Телефони

Началник отделение: 0301/6 26 66, вътр. 348, 340

Лекари: 0301/6 26 66, вътр. 399

Старша мед. сестра: 0301/6 26 66, вътр. 340

В обособеното диагностично-лечебно звено на отделението се провежда оперативно, трансуретрално и консервативно лечение на остри или изострени хронични заболявания на уретрогениталната система.

  • Заболявания на бъбрека и горните пикочни пътища
  • Заболявания на долните пикочни пътища
  • Заболявания на простатната жлеза
  • Заболявания на тестиси и мъжки полов член
д-р МАРИЯ ТОДОРОВА

д-р МАРИЯ ТОДОРОВА

Началник отделение

Завършва медицина през 1980 г. във ВМИ – гр. Пловдив. Същата година започва работа като ординатор в Урологично отделение към ОРБ – гр. Смолян.

Началник отделение е от 1995 г.

Придобива специалност „Урология” през 1991 година.

Има завършени квалификации по: Здравен мениджмънт през 2001 г; „Ендоурология” и „Ехография”.

Участва в български и международни конгреси и симпозиуми по Урология.

д-р Петър Кръстанов – старши лекар
Ординатори: д-р Николай Михайлов, д-р Юлиана Иванова
Старша мед. сестра – Снежана Терзиева
Телефони
Началник отделение: 0301/6 26 66, вътр. 348, 340
Лекари: 0301/6 26 66, вътр. 399
Старша мед. сестра: 0301/6 26 66, вътр. 340