+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Травматологично отделение

 

 

 

 

 

 

 

Общопрофилно травматологично и ортопедично отделение е със стационар от 15 легла, разположени в 8 болнични стаи със собствен санитарен възел. Прилагат се съвременни методи консервативни и оперативни за лечение на травматологично и ортопедично болни пациенти.

Началник отделение

д-р Николай Стаевски

Завършва медицина през 1992 г. във ВМА – Пловдив. Между 1992 и 1994 г. работи в Спешен кабинет към ОРБ – Смолян. От 1994 г. до края на 2009 г. е ординатор в Травматологично отделение на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД. В периода 1998-2003 г. специализира „Ортопедия и травматология“ в МБАЛСП „ПИРОГОВ“. От 2002 г. е със специалност „Ортопедия и травматология“. Има придобити сертификати по „Ендопротезиране на големи стави“, „Артроскопия на стави“, „Сонография на тазобедрени стави при деца“, „Здравен мениджмънт“. Участвал е в редица международни и национални конгреси.

Телефони:

Началник отделение: 0301/6 26 66, вътр. 225, 0887 39 93 73

Лекарски кабинет: 0301/6 26 66, вътр. 376

Дежурна сестра: 0301/6 26 66, вътр. 229

Използват се високоспециализирани методи за лечение на изискващите болничен престой травматологични и ортопедични случаи. Консервативно и оперативно лечение на мекотъканни и костни увреди при травматологично-ортопедични заболявания на горни и долни крайници, гръбначен стълб, гръден кош и таз. Ендопротезиране на тазобедрените стави, артроскопски изследвания, ехографски изследвания.

Д-Р НИКОЛАЙ СТАЕВСКИ

Д-Р НИКОЛАЙ СТАЕВСКИ

Началник отделение

Завършва медицина през 1992 г. във ВМА – Пловдив. Между 1992 и 1994 г. работи в Спешен кабинет към ОРБ – Смолян. От 1994 г. до края на 2009 г. е ординатор в Травматологично отделение на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ АД. В периода 1998-2003 г. специализира „Ортопедия и травматология“ в МБАЛСП „ПИРОГОВ“. От 2002 г. е със специалност „Ортопедия и травматология“. Има придобити сертификати по „Ендопротезиране на големи стави“, „Артроскопия на стави“, „Сонография на тазобедрени стави при деца“, „Здравен мениджмънт“. Участвал е в редица международни и национални конгреси.

0887 39 93 73

Ординатори: д-р Стойко Киричев,

д-р Станислав Славчев

д-р Евгени Найденов

Лекар-специализант: д-р Евгени Найденов

Старша мед. сестра – Анна Стратева

 

Телефони:

Началник отделение: 0301/6 26 66, вътр. 225

Лекарски кабинет: 0301/6 26 66, вътр. 376

Дежурна сестра: 0301/6 26 66, вътр. 229