+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Очно отделение

 

 

 

 

 

  • Кабинет функционална диагностика – компютърна периметрия;пахиметрия; гониоскопия
  • Анализатор на зрително поле; Ехография.А-скет
  • Стационар – 10 легла.
  • Самостоятелна операционна зала.

 

Началник отделение

Д-р Галя Драгнева

Завършва медицина във ВМИ „Ив. Павлов” – гр. Пловдив, през 1986 г. Придобива специалност „Очни болести” от 1990 г. Следдипломна квалификация в Очна клиника на Медицинска академия – София, Очна клиника СОБАЛ „Пашев“, Пловдив. Курс-квалификации по: Глаукома; Диабетна ретинопатия; Контактология; Компютърна периметрия; Ехография в офталмологията; Микрохирургия при катаракта; Спешни състояния в офталмология, Образна диагностика, Увеити.

Телефони:

Началник отделение: 0301/6 26 66, вътр. 215/377

Мед. сестри: 0301/6 26 66, вътр. 215

Консултативни прегледи. Прием на пациенти за консервативно и оперативно лечение. Ранно откриване на глаукома. Диагностика и лечение на възпалителни и дегенеративни заболявания на преден и заден очен сегмент.  Отделението разполага с най-съвременна апаратура за диагностика: компютърен периметър HFA и анализатор на зрително поле FDT. Аскен-пахиметър SONOMED.

Оперативно лечение на катаракта без и с вграждане на вътреочна леща – операциите се извършват със съвременен операционен микроскоп OPMI,  и факомашина Legasi/ Извършват се още операции на клепачи и конюнктива и роговица, всички травми и наранявания на окото с интрабулбарни чужди тела, чиято локализация се извършва на скенер.

Д-Р ГАЛЯ ДРАГНЕВА

Д-Р ГАЛЯ ДРАГНЕВА

Началник отделение

Завършва медицина във ВМИ „Ив. Павлов” – гр. Пловдив, през 1986 г. Придобива специалност „Очни болести” от 1990 г.

Следдипломна квалификация в Очна клиника на Медицинска академия – София, Очна клиника СОБАЛ „Пашев“, Пловдив.

 

Курс-квалификации по: Глаукома; Диабетна ретинопатия; Контактология; Компютърна периметрия; Ехография в офталмологията; Микрохирургия при катаракта; Спешни състояния в офталмология, Образна диагностика, Увеити.

Ординатори – д-р Петър Янев

д-р Иво Инджов

д-р Александра Ганева – специализант

Старша мед. сестра – Диана Вачева

Телефони:
Началник отделение: 0301/6 26 66, вътр. 215/377
Мед. сестри: 0301/6 26 66, вътр. 215