+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

ОАИЛ

 

 

 

 

 

Отделението е с трето ниво на компетентност. В него са оформени два сектора:

  • „Анестезиология“
  • „Интензивна терапия“

Сектор „Анестезиология“ обезпечава обезболяване в областта на неврохирургията, гръдна и коремна хирургия, ортопедия и травматология, детска хирургия, гинекология, обезболяване на раждането, урология, УНГ, очна хирургия, лечебно-диагностични интензивни процедури.

Началник отделение

Д-Р КРАСИМИР СЪБЕВ

Телефони:

Началник отделение: 0301/ 6 25 87

Лекари: 0301/ 6 26 66, вътр. 360

Мед. сестри: 0301/ 6 26 66, вътр. 223

Осигурява спешна лечебна и консултативно-диагностична дейност на всички общински болници на територията на Смолянска област. Използват се всички съвременни анестезиологични техники в зависимост от вида и обема на оперативните интервенции. Сектор „Интензивно лечение“ осъществява лечение и контрол при критични нарушения на жизнено важните функции на организма и/или на такива, които в непосредствен бъдещ период могат да застрашат живота на пациента. Отделението разполага с централна мониторна уредба и „Bed-side”-система, термична зала със специализирано флуидно легло за пациенти, постъпили с тежки термични травми; съвременни апарати за изкуствена белодробна вентилация.

Д-Р КРАСИМИР СЪБЕВ

Д-Р КРАСИМИР СЪБЕВ

Началник ОАИЛ

Завършил е медицина във ВМИ „И. Павлов“ – Пловдив през 1994 г. През 2001 година придобива специалност „Анестизиология и интензивно лечение”. През 2008 година завръшва магистратура в МУ-София, Факултет по обществено здраве, специалност „Здравен мениджмънт”.
Д-р Събев има 23 г. трудов стаж. Работил е като интензивен терапевт-анестезиолог в МБАЛ-Рудозем, МБАЛ-Мадан, МБАЛ-Девин. От 1999 г. до момента работи като интензивен терапевт-анестезиолог в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ в Смолян. От 14 юни 2017 година е началник на отделението след проведен конкурс.

Вр.и.д. началник отделение: д-р Венцислав Проданов

Ординатори:
д-р Миглена Гюнелиева,
д-р Георгий Казаков
д-р Андрей Ковачев
д-р Весиха Кехайова – лекар специализант
д-р Анастас Талев – лекар специализант

Старша медицинска сестра: Редка Кузмова – Сидерова

Телефони:
Началник отделение: 0301/ 6 25 87
Лекари: 0301/ 6 26 66, вътр. 360
Мед. сестри: 0301/ 6 26 66, вътр. 223