+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Неврологично отделение

 

 

 

 

 

Отделението е 35 легла, в това число 5 в интензивен сектор. В него се извършва диагностика и лечение на заболявания на централната и периферната нервна система.

 

Началник отделение:

Д-р Евгени Фотев

Завършва медицина във ВМИ – гр. Пловдив. От 1980 до 1984 г. работи като цехов лекар в Окръжна болница – гр. Смолян. През 1984 г. е назначен като ординатор в Неврологично отделение. Придобива специалност „нервни болести” през 1989 г. От 14.03.2005 г. е назначен за началник Неврологично отделение. Притежава сертификат за завършен курс по Доплерова сонография.

Телефони:

Началник отделение: 0301/6 26 66, вътр. 235

Лекари: 0301/6 26 66, вътр. 343

Сектор интензивно лечение: 0301/6 26 66, вътр. 286

Старша мед. сестра: 0301/6 26 66, вътр. 29

Първични и вторични неврологични прегледи. Диагностика и лечение на заболявания на централната и периферната нервна система и техните усложнения.

Спешна хоспитализация, интензивна терапия и грижи за болни с ОРМК по клинични пътеки. Диагностика и лечение на рисковите състояния на МСБ.

Д-Р ЕВГЕНИ ЙОРДАНОВ ФОТЕВ

Д-Р ЕВГЕНИ ЙОРДАНОВ ФОТЕВ

Началник отделение

Завършва медицина във ВМИ – гр. Пловдив. От 1980 до 1984 г. работи като цехов лекар в Окръжна болница – гр. Смолян. През 1984 г. е назначен като ординатор в Неврологично отделение. Придобива специалност „нервни болести” през 1989 г.

От 14.03.2005 г. е назначен за началник Неврологично отделение.

Притежава сертификат за завършен курс по Доплерова сонография.

Ординатори:
д-р Стоил Гаров – старши лекар,
д-р Росен Хаджииванов,
д-р Елмира Ставрева,
д-р Дора Андреева
д-р Мария Ирикева

Лекари-специализанти:
д-р Юксел Меков – лекар-специализант

Старша мед. сестра – Снежана Калинова 

Телефони

Началник отделение: 0301/6 26 66, вътр. 235

Лекари: 0301/6 26 66, вътр. 343

Сектор интензивно лечение: 0301/6 26 66, вътр. 286

Старша мед. сестра: 0301/6 26 66, вътр. 29