+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Кардиологично отделение

 

 

 

 

 

Кардиологично отделение разполага с 35 легла и 6 интензивни. Извършва се функционална диагностика на сърдечно съдовата система.

Диагностичната апаратура осигурява неинвазивно и инвазивно мониториране на жизнените функции с пълен денонощен профил на тяхната динамика.

Извършва се лечение на болни с критично нарушени жизнено важни функции на организма и/или имащи данни за непосредствена фатална декомпенсация. Интензивно наблюдение и лечение на болни с остри и обострени хронични кардиологични заболявания.

 

Началник отделение

Д-р Нина Шехова

 

Завършва медицина във ВМИ – Пловдив през 1983 г. Специализирала е вътрешни болести и кардиология. Преминала е обучение по спешна кардиология в университета Мичиган – САЩ, спешна кардиология и ехокардиография в УНМБАЛ „Св. Екатерина“ – София. Била е участъков лекар в Смолян, ординатор в ОАРИЛ, ординатор в Трето вътрешно отделение, началник-сектор „Интензивно лечение“ в ІІІ вътрешно отделение.

От 2001 до 2014 г. е началник Кардиологично отделение на МБАЛ „Д-р Бр. Шукеров” АД, гр. Смолян. От 14.02- 2014г. до декември 2014г. е изпълнителен директор на МБАЛ-Смолян.

 

Телефони:

Началник отделение, тел 0889539007

Лекарски кабинет: 0301/6 26 66, вътр. 388

Мед. сестри: 0301/6 26 66, вътр. 270

Функционален кабинет: 0301/6 26 66, вътр. 373

  • Осигуряване на висококвалифицирана диагностика, прогнозиране хода на болестта и прилагане на качествено специфично терапевтично поведение и лечение при пациенти със сърдечно-съдови заболяване.
  • Съвременно мониториране на всички жизнени функции. Селекция и насочване на подходящи болни за интервенционална кардиология и кардиохирургия. Поставяне на временен водач на сърдечния ритъм и насочване на пациенти за постоянна електростимулация. Профилактика, рехабилитация и здравно обучение на болните. Амбулаторно-консултативна лечебно-диагностична оценка.
Д-р Нина Шехова

Д-р Нина Шехова

Началник отделение

Завършва медицина във ВМИ – Пловдив през 1983 г. Специализирала е вътрешни болести и кардиология. Преминала е обучение по спешна кардиология в университета Мичиган – САЩ, спешна кардиология и ехокардиография в УНМБАЛ „Св. Екатерина“ – София. Била е участъков лекар в Смолян, ординатор в ОАРИЛ, ординатор в Трето вътрешно отделение, началник-сектор „Интензивно лечение“ в ІІІ вътрешно отделение.

Специализации:

1988 г. защитена специалност „Вътрешни болести”;

1992 г. – защитена специалност „Кардиология”;

2001 г. – обучение в спешната кардиология по проект ЕНМБАЛ „Света Екатерина”, Университет Michigan;

Август 2003 г. – „Управление и мениджмънт в здравеопазването”, София;

2006 г. – „Спешна кардиология и ехокардиография” – УНМБАЛ „Света Екатерина” гр. София.

Професионална дейност:

1983-1984 г. – участъков лекар гр. Смолян;

1984-1985 г. – ординатор ОАРИЛ;

1985-1989 г. – ординатор СИТ в Трето вътрешно отделение;

1989-2001 г. – началник сектор Интензивно лечение в Трето вътрешно отделение.

От 2001 до 2014 г. е началник Кардиологично отделение на МБАЛ „Д-р Бр. Шукеров” АД, гр. Смолян.

От 14.02- 2014г. до декември 2014г. е изпълнителен директор на МБАЛ-Смолян

IMG_6402kardiologichno%20-dr.%20zinaida%20kovacheva[1]

Ординатори: д-р Зинаида Ковачева – старши лекар,

д-р Сийка Йочева,

д-р Дафинка Калайджиева,

д-р Емилия Чавдарова,

д-р Вежиха Гаджалова,

д-р Николай Илиев,

д-р Окан Алиман,

Д-р Милен Узунов,

Д-р Христо Иванов

д-р Гюнер Алкая – лекар-специализант

д-р Айлин Хаджиева – лекар-специализант

д-р Стефан Маджуров – лекар-специализант

д-р Живко Колев – лекар-специализант

Старша мед. сестра – Елена Шопова

Телефони:
Началник отделение, тел 0889539007
Лекарски кабинет: 0301/6 26 66, вътр. 388
Мед. сестри: 0301/6 26 66, вътр. 270
Функционален кабинет: 0301/6 26 66, вътр. 373