+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Инфекциозно отделение

 

 

 

 

 

Отделението е с 15 легла. В него се провеждат лечебно-диагностични, противоепидемични (изолация на болните) и профилактични (предпазване от ВБИ на болни и медицински персонал).
Началник отделение

 

Д-р Румяна Карагяурова

Завършва медицина през 1976 г. във ВМИ – гр. Пловдив. От 1976 до 1980 г. работи като участъков лекар в гр. Дебелец. До 1985 г. е участъков лекар в гр. Смолян. От 1985 г. е ординатор в ОРБ – гр. Смолян. Придобива специалност „Инфекциозни болести” през 1990 г. От 1994 г. до момента е началник Инфекциозно отделение в МБАЛ – гр. Смолян. Има завършен квалификационен курс по „Здравен мениджмънт”. Участие в конгреси и конференции по Инфекциозни болести.

Телефони:

Началник отделение: 0301/6 26 66, вътр. 274

Лекари: 0301/6 26 66, вътр. 298

В амбулаторно-консултативния кабинет се извършват първични консултативни прегледи, прием на болните, вторични прегледи след изписването им. Провежда се също противобясна имунизация.

В стационара се хоспитализират всички инфекциозно болни, подлежащи на задължителна болнична изолация и лечение, съгласно чл. 36 от Закона за народно здраве, рискови контингенти по епидемиологични показания, болни с тежко протичане и усложнения на инфекциозните заболявания.

Извършват се микробиологични изследвания на чревните заболявания и серологични изследвания на вирусните хепатити и други инфекциозни заболявания.

Д-Р РУМЯНА КАРАГЯУРОВА

Д-Р РУМЯНА КАРАГЯУРОВА

Началник отделение

Завършва медицина през 1976 г. във ВМИ – гр. Пловдив.

От 1976 до 1980 г. работи като участъков лекар в гр. Дебелец. До 1985 г. е участъков лекар в гр. Смолян. От 1985 г. е ординатор в ОРБ – гр. Смолян.

Придобива специалност „Инфекциозни болести” през 1990 г.

От 1994 г. до момента е началник Инфекциозно отделение в МБАЛ – гр. Смолян.

Има завършен квалификационен курс по „Здравен мениджмънт”. Участие в конгреси и конференции по Инфекциозни болести.

IMG_6567

Ординатор – Д-Р Нина СЕНКОВА
д-р Анастасия Хаджихристева – лекар-специализант

Старша мед. сестра – М. Николова

 

Телефони

Н-к отделение: 0301/6 26 66, вътр. 274

Лекари: 0301/6 26 66, вътр. 298