+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Детско отделение

 

 

 

 

 

Отделението разполага с  електрокардиограф, кувьоз, апарат за функционално изследване на дишането, инфузионни помпи, кардиомонитори, монитори, инхалатори, инсталация за медицински газове. Стационар с 23 легла.

  • Сектор за интензивно лечение
  • Кърмачески сектор за деца до 3 години
  • Педиатричен сектор за деца от 3 до 18 г.

 

Началник отделение

Д-р Красимира Съботинова

Завършва медицина през 1980 г. във ВМИ – гр. Варна. От 1980 г. работи в МБАЛ „Д-р Бр. Шукеров” АД, гр. Смолян като ординатор в Детско отделение. През 1986 г. придобива специалност „Детски болести”, а през 2006 г. – специалност „Детска кардиология”. От 1997 г. е началник Детско отделение.

 

Телефони:

Началник отделение: 0301/ 6 26 66, вътр. 315

Лекари: 0301/ 6 26 66, вътр. 233

Медицински сестри 0301/ 6 26 66, вътр. 331

Диагностично уточняване и активно лечение на заболявания от всички профили на педиатрията на деца от 0 до 18 годишна възраст. Осъществяване на експертиза в рамките на РЕЛК на деца с хронични заболявания.

Д-Р КРАСИМИРА СЪБОТИНОВА

Д-Р КРАСИМИРА СЪБОТИНОВА

Началник Детско отделение

Завършва медицина през 1980 г. във ВМИ – гр. Варна.

От 1980 г. работи в МБАЛ „Д-р Бр. Шукеров” АД, гр. Смолян като ординатор в Детско отделение.

През 1986 г. придобива специалност „Детски болести”, а през 2006 г. – специалност „Детска кардиология”.

От 1997 г. е началник Детско отделение.

Ординатори – д-р Елена Иванова, д-р Виолета Тодорова, д-р Мариана Каварова, д-р Евгения Никова, д-р Монка Тодорова.

Старша мед. сестра – Стефка Пекова-магистър „Управление на здравните грижи“

 

Началник отделение: 0301/ 6 26 66, вътр. 315

Лекари: 0301/ 6 26 66, вътр. 233

Старша мед. сестра: 0301/ 6 26 66, вътр. 331

Мед. сестри интензивен сектор: 0301/ 6 26 66, вътр. 271

Мед. сестри вътрешен сектор: 0301/ 6 26 66, вътр. 331

Мед. сестри кърмачески сектор: 0301/ 6 26 66, вътр. 362