+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Детско отделение

 

 

 

 

 

Отделението разполага с  електрокардиограф, кувьоз, апарат за функционално изследване на дишането, инфузионни помпи, кардиомонитори, монитори, инхалатори, инсталация за медицински газове. Стационар с 23 легла.

  • Сектор за интензивно лечение
  • Кърмачески сектор за деца до 3 години
  • Педиатричен сектор за деца от 3 до 18 г.

  Началник отделение д-р Емил Шалдъров Завършил е Медицинска академия – София, специалност „Педиатрия“ през 1986 г.. Започва като лекар в общинската болница в Дупница, след което става участъков педиатър. От юли 2018 г. е в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“. Телефони: Началник отделение: 0301/ 6 26 66, вътр. 315 Лекари: 0301/ 6 26 66, вътр. 233 Медицински сестри 0301/ 6 26 66, вътр. 331

Диагностично уточняване и активно лечение на заболявания от всички профили на педиатрията на деца от 0 до 18 годишна възраст. Осъществяване на експертиза в рамките на РЕЛК на деца с хронични заболявания.

д-р Емил Шалдъров

д-р Емил Шалдъров

Началник Детско отделение

Завършил е Медицинска академия – София, специалност „Педиатрия“ през 1986 г.. Започва като лекар в общинската болница в Дупница, след което става участъков педиатър. От юли 2018 г. е в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“.

Ординатори :
д-р Евгения Никова
д-р Бойка Димитрова,
д-р Радина Николова

Старша мед. сестра – Стефка Пекова-магистър „Управление на здравните грижи“

 

Началник отделение: 0301/ 6 26 66, вътр. 315

Лекари: 0301/ 6 26 66, вътр. 233

Старша мед. сестра: 0301/ 6 26 66, вътр. 331

Мед. сестри интензивен сектор: 0301/ 6 26 66, вътр. 271

Мед. сестри вътрешен сектор: 0301/ 6 26 66, вътр. 331

Мед. сестри кърмачески сектор: 0301/ 6 26 66, вътр. 362