+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Вътрешно отделение

 

 

 

 

 

В отделението се извършва диагностика и лечение на заболяванията на стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернодробната и панкреасната система,  на възпалителни и дегенеративни ставни заболявания,остри пневмони,бронхиална астма и други дихателни заболявания.
Състои се от стационар  с 50 легла и сектор за ултразвукова и ендоскопска диагностика.

Началник отделение

Д-Р ПЕТЯ КОКУДЕВА

Специалист по Вътрешни болести и Гастроентерология и диететика с Квалификации по конвенционална и интервенционална ендоскопия, конвенционална ехография на коремни органи и повърхностни структури и абдоминална Доплерова ехография.

Телефони за връзка:
Ехографски кабинет 0301/6-26-66, вътр. 320
Отделение 0301/6-26-66, вътр. 250, 241,238

Отделението извършва диагностична, вкл. високоспециализирана и лечебна /консервативна, ендоскопска и интервенционална/ дейност в областта на гастроентерологията; ехография на коремни органи; ехография на ставите; бронхоскопия, долна и горна ендоскопия.

Д-Р ПЕТЯ КОКУДЕВА

Д-Р ПЕТЯ КОКУДЕВА

Началник отделение

Специалист по Вътрешни болести и Гастроентерология и диететика с Квалификации по конвенционална и интервенционална ендоскопия, конвенционална ехография на коремни органи и повърхностни структури и абдоминална Доплерова ехография

Ординатори

Д-р АНАСТАС ПЕТРОВ – Специалист по Вътрешни болести и Гастроентерология с Квалификации по конвенционална ендоскопия, конвенционална ехография на коремни органи и повърхностни структури
Д-р ЕКАТЕРИНА КАРАЯНКОВА – Специалист по Вътрешни болести и Пулмология и фтизиатрия с квалификация по Функционално изследване на дишането
Д-р ГРИГОР ЛАЛОВ – Специалист по Пулмология и фтизиатрия с квалификация по Бронхоскопия ,Функционално изследване на дишането
д-р Юлвие Захриева Хаджиева – лекар-специализант

Ст. мед. сестра- Мария Трингова

Телефони за връзка:

Ехографски кабинет 0301/6-26-66, вътр. 320

Отделение 0301/6-26-66, вътр. 250, 241,238