+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Акушеро-гинекологично отделение

 

 

 

 

 

Акушеро-гинекологичното отделение е самостоятелно структурно обособено звено в стационарния блок на МБАЛ – АД “Д-р Братан Шукеров” – гр. Смолян. В отделението са разкритие 3 сектора с общо 28 легла, разпределени по следния начин:

  • Родилен сектор – 8 легла
  • Паталогична. бременност – 12 легла
  • Гинекология – 8 легла

 

Началник отделение: д-р Стефан Тодоров

Старши лекар: д-р Антон Лалов

Лекари:
д-р Августин Хаджийски,
д-р Халед Хамо,
д-р Димитър Делчев,

Телефони:

Началник отделение 0301/6 26 66 вътр. 338

Акушерки 0301/6 26 66 вътр. 346

Отделението разполага и с две операционни зали. В трите сектора има всичко необходимо за извършване на диагностични и лечебни процедури, осигуряващи качествено обслужване на пациентите.Операционните зали са оборудвани със съвременна медицинска апаратура – нови медицински консумативи осигуряващи по – добро качество на извършваните хирургични интервенции.

д-р Стефан Тодоров

д-р Стефан Тодоров

Началник АГО

Д-р Стефан Тодоров е завършил ВМИ – Пловдив, през 1984 г. С призната специалност „Акушерство и гинекология“ е от м. октомври 1988 г. Завършил е квалификацонен курс по „Здравен мениджмънт“ в МУ – гр. Пловдив. Започва работа в МБАЛ Смолян през 1984 г. Завършил е квалификационни курсове по оперативна гинекология, колпоскопия, ултразвук в акушерството и гинекологията.

От работещите седем лекари всички са с призната специалност по Акушерство и гинекология.

Старшата акушерка е с висше образование степен бакалавър по “Здравни грижи”.

Акушерките са разпределени по 5 на сектор за изпълнение на преките си задължения.