+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Акушеро-гинекологично отделение

 

 

 

 

 

Акушеро-гинекологичното отделение е самостоятелно структурно обособено звено в стационарния блок на МБАЛ – АД “Д-р Братан Шукеров” – гр. Смолян. В отделението са разкритие 3 сектора с общо 28 легла, разпределени по следния начин:

  • Родилен сектор – 8 легла
  • Паталогична. бременност – 12 легла
  • Гинекология – 8 легла

 

Началник отделение

д-р Антон Лалов

Старши лекар: д-р Стефан Тодоров

 

Телефони:

Началник отделение 0301/6 26 66 вътр. 338

Акушерки 0301/6 26 66 вътр. 346

Отделението разполага и с две операционни зали. В трите сектора има всичко необходимо за извършване на диагностични и лечебни процедури, осигуряващи качествено обслужване на пациентите.Операционните зали са оборудвани със съвременна медицинска апаратура – нови медицински консумативи осигуряващи по – добро качество на извършваните хирургични интервенции.

Д-р АНТОН ЛАЛОВ

Д-р АНТОН ЛАЛОВ

Началник АГО

Д-р Антон Лалов е завършил Медицински университет „Ив. Петрович Павлов” – град Пловдив през 1990 година. През януари 1996 година придобива специалност „Акушерство и гинекология” в Медицински университет София. Притежава професионална квалификация по „Здравен мениджмънт” – Стопанска академия „Д. А. Ценов” – гр. Свищов. Д-р Лалов е с 27 години стаж като лекар. През периода от 2000 до 2002 година и от 2005 до 2007 година е изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров”. Бил е и зам.-председател на борда на директорите.

От работещите седем лекари всички са с призната специалност по Акушерство и гинекология.

Старшата акушерка е с висше образование степен бакалавър по “Здравни грижи”.

Акушерките са разпределени по 5 на сектор за изпълнение на преките си задължения.