+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Спешно отделение

<embed src="http://www.bgkoleda.bg/store/documents/BG_Koleda_300x250_sms_a.swf">

 

 

 

 

 

В спешно отделение се осигурява денонощен прием на широк контингент пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ. Диагностично уточняване на заболяванията на пациентите. Отделението е оборудвано със съвременна техника и апаратура.

Началник отделение

Д-р Юра Благоева

Завършва висше образование във ВМИ – гр. Пловдив, през 1984 г. със степен магистър. От 1984 г. е назначена на работав ОРБ – гр. Смолян – ОАИЛ, като ординатор. Придобива специалност по „Анестезиология, реанимация и интензивно лечение” през 1989 г. От 1997 до 2000 г. работи в чужбина по същата специалност. От 2000 до 2002 г. работи в РЗОК – гр. Смолян, на длъжност старши експерт „лекар контрольор”. От 2002 до 2007 г. заема длъжността ординатор в ЦСМП – гр. Смолян.От м. февруари 2007 г. е назначена на длъжността началник Спешно отделение при МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян

Телефони:

0301/6 26 66, вътр. 217, 287

  • Провеждане на реанимационни мероприятия при животозастрашяващи състояния
  • Осъществяване на консултации със съответните специалисти и при индикации, осъществяване на спешна хоспитализация в специализираните болнични клиники и отделения
  • Прием, диагностично уточняване, провеждане на лечебни мероприятия при нужда на пациенти, потърсили сами спешна помощ в отделението
Д-Р ЮРА НИКОЛОВА БЛАГОЕВА

Д-Р ЮРА НИКОЛОВА БЛАГОЕВА

Началник Спешно отделение

Завършва висше образование във ВМИ – гр. Пловдив, през 1984 г. със степен магистър.

От 1984 г. е назначена на работав ОРБ – гр. Смолян – ОАИЛ, като ординатор.

Придобива специалност по „Анестезиология, реанимация и интензивно лечение” през 1989 г.

От 1997 до 2000 г. работи в чужбина по същата специалност. От 2000 до 2002 г. работи в РЗОК – гр. Смолян, на длъжност старши експерт „лекар контрольор”. От 2002 до 2007 г. заема длъжността ординатор в ЦСМП – гр. Смолян.От м. февруари 2007 г. е назначена на длъжността началник Спешно отделение при МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян

Латинка Жайгарова

Старша мед. сестра

Телефони: 0301/6 26 66, вътр. 217, 287