+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Отделение по хемодиализа

 

 

 

 

 

 

Отделението е специализирано за лечение на остри и хронични бъбречни. Разположено е в приземния етаж на болницата. Разполага с модерна апаратура за подготовка на питейната вода чрез обратна осмоза за нуждите на хемодиализната процедура.

 

Началник отделение

Д-р Славка Бояджиева

Завършва висше медицинско образование през 1979 г. във ВМИ-Пловдив. Придобива специалност по „Вътрешни болести” през 1987 година. През 1993 г. придобива специалност „Нефрология“. От месец декември 2010 г. след конкурс е назначена за началник отделение за хемодиализа.

Телефони:

Началник отделение: 0301/6 26 66, вътр. 341

Лекарски кабинет: 0301/6 26 66, вътр. 395

Мед. сестри: 0301/6 26 66, вътр.353

Осигурява денонощна помощ и животоспасяващо диализно лечение на всички пациенти с остра и терминална бъбречна недостатъчност от региона. Десетте машини „ФРИЗЕНИУС 4008В” обслужват десет диализни поста.

Извършва се програмно хемодиализно лечение при пациенти с ХБН, ОБР, предоперативни и следоперативни хемодиализи; амбулаторно и стационарно лечение; консултативна нефрологична помощ.

Д-р СЛАВКА БОЯДЖИЕВА

Д-р СЛАВКА БОЯДЖИЕВА

Началник отделение

Завършва висше медицинско образование през 1979 г. във ВМИ-Пловдив.

Придобива специалност по „Вътрешни болести” през 1987 година. През 1993 г. придобива специалност „Нефрология“.

От месец декември 2010 г. след конкурс е назначена за началник отделение за хемодиализа.

IMG_6829

 

Ординатори – д-р Елена Миркова

Старша мед. сестра – Захаринка Георгиева

 

Телефони:

Началник отделение: 0301/6 26 66, вътр. 341

Лекарски кабинет: 0301/6 26 66, вътр. 395

Мед. сестри: 0301/6 26 66, вътр.353