+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Отделение по трансфузионна хематология

 

 

 

 

 

Отделението по трансфузионна хематология и имунология е самостоятелно звено, което обслужва здравните заведения на територията на Смолянска област. Състо и се от имунохематологична лаборатория, лаборатория по имуногенетика; лаборатория по клинична имунология.

 

Началник отделение

Д-р Васил Френкев

Завършва висше медицинско образование през 1975 г. във ВМИ – гр. Пловдив.

През 1975 г. започва работа в ОРБ – гр. Смолян. Придобива специалност „Трансфузионна хематология” през 1980 г. От 1980 г. до момента е началник отделение по Трансфузионна хематология.

Телефони:

0301/6 26 66, вътр. 220

Работното време на ОТХ е в работни дни от 7.30 ч. до 15.00 ч.; в почивни и празнични дни – дежурен от 7.30 ч. до 13.30 ч., а в останалите часове на денонощието има служител на разположение.

  • Промоция и организация на безвъзмездното и доброволно кръводаряване.
  • Съхранява и експедира диагностицирана и преработена кръв, доставена от РЦТХ-Пловдив. Оказва специализирана консултативна помощ по хемотрансфузиология. Осъществява трансфузионен надзор при вливането на кръв и кръвни съставки. Поддържа депо от кръвни биопродукти за спешни случаи.
  • Имунохематологични изследвания.
Д-Р ВАСИЛ ФРЕНКЕВ

Д-Р ВАСИЛ ФРЕНКЕВ

Началник отделение

Завършва висше медицинско образование през 1975 г. във ВМИ – гр. Пловдив.

През 1975 г. започва работа в ОРБ – гр. Смолян.

Придобива специалност „Трансфузионна хематология” през 1980 г.

От 1980 г. до момента е началник отделение по Трансфузионна хематология.

Старша мед. сестра – Албена Вълова

Телефон: 0301/6 26 66, вътр. 220

Работното време на ОТХ е в работни дни от 7.30 ч. до 15.00 ч.; в почивни и празнични дни – дежурен от 7.30 ч. до 13.30 ч., а в останалите часове на денонощието има служител на разположение.