+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Отделение по съдебна медицина

<embed src="https://www.bgkoleda.bg/store/documents/BG_Koleda_300x250_sms_a.swf">

Отделението осъществява дейност основно в две направления:

  • съдебна патология
  • клинична съдебна медицина

 

Началник отделение

Д-р Тодор Добрев

Магистър по медицина от Медицински университет в Пловдив, призната специалност «Съдебна медицина». През 2006г. завършва специалност «Обществено здраве и здравен мениджмънт-здравен мениджър» в медицински университет в София. Магистър по право от Великотърновски университет «Св.Св. Кирил и Методий». През 2007 г. придобива юридическа правоспособност от Министерството на правосъдието.  Бил е главен асистент при Катедра «Съдебна медицина» на медицински университет –Пловдив. Експерт «Съдебномедицински експертизи», вписан в списъка на експертите –МП, Апелативен съд-Пловдив. В момента е началник на  Отделението по съдебна медицина в МБАЛ-Смолян.

 

Телефони:

0301/6 26 66, вътр. 322

Извършват се:

  • Съдебно-медицински експертизи – оглед и аутопсия на починали от насилствена и ненасилствена (скоропостижна) смърт, по разпореждане на прокуратурата и полицията;
  • Прегледи (освидетелстване) на живи лица във връзка с квалификацията на телесните повреди за наказателно-правната и гражданско-правната;
  • Съдебно-медицински експертизи по документи и материали от следствени и съдебни дела;
  • Аутопсии на всички починали извън стационара без уточнена диагноза.
Д-р Тодор Добрев

Д-р Тодор Добрев

Началник отделение

Магистър по медицина от Медицински университет в Пловдив, призната специалност «Съдебна медицина». През 2006г. завършва специалност «Обществено здраве и здравен мениджмънт-здравен мениджър» в медицински университет в София. Магистър по право от Великотърновски университет «Св.Св. Кирил и Методий». През 2007 г. придобива юридическа правоспособност от Министерството на правосъдието.  Бил е главен асистент при Катедра «Съдебна медицина» на медицински университет –Пловдив. Експерт «Съдебномедицински експертизи», вписан в списъка на експертите –МП, Апелативен съд-Пловдив. В момента е началник на  Отделението по съдебна медицина в МБАЛ-Смолян.

Телефони: 0301/6 26 66, вътр. 322