+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Отделение по съдебна медицина

Отделението осъществява дейност основно в две направления:

  • съдебна патология
  • клинична съдебна медицина

 

Началник отделение

д-р Кристина Хаджиева

 

 

Телефони:

0301/6 26 66, вътр. 322

Извършват се:

  • Съдебно-медицински експертизи – оглед и аутопсия на починали от насилствена и ненасилствена (скоропостижна) смърт, по разпореждане на прокуратурата и полицията;
  • Прегледи (освидетелстване) на живи лица във връзка с квалификацията на телесните повреди за наказателно-правната и гражданско-правната;
  • Съдебно-медицински експертизи по документи и материали от следствени и съдебни дела;
  • Аутопсии на всички починали извън стационара без уточнена диагноза.
д-р Кристина Хаджиева

д-р Кристина Хаджиева

Началник отделение

Телефони: 0301/6 26 66, вътр. 322