+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Отделение клинична патология

 

 

 

 

 

Отделението разполага с хистологична лаборатория и аутопсионна зала. Има обособена хистотека, в която се съхраняват парафиновите блокчета от биопсиите и приготвените от тях хистологични препарати.

Началник отделение

Д-р Веселин Бакларов

Завършва висше медицинско образование през 1985 г. Същата година е назначен за ординатор в Патологоанатомично отделение. До 1991 г. преминава всички основни и индивидуални курсове по Патоанатомия и Съдебна медицина. През декември 1991 г. придобива специалност „Патологоанатомия”.

 

Телефони:

Началник отделение: 0301/6 26 66, вътр. 322

Старши лаборант: 0301/6 26 66, вътр. 322

Обработват се хирургични и инструментални биопсии на пациенти. Хистологичната диагностика обхваща широк диапазон от хирургични, гинекологични, бронхо-белодробни, гастроентерологични, дерматологични, оториноларингологични и очни заболявания. Цитологичната диагностика обхваща предимно гинекологични и белодробни заболявания.

Д-Р ВЕСЕЛИН БАКЛАРОВ

Д-Р ВЕСЕЛИН БАКЛАРОВ

Началник отделение

Завършва висше медицинско образование през 1985 г. Същата година е назначен за ординатор в Патологоанатомично отделение.

До 1991 г. преминава всички основни и индивидуални курсове по Патоанатомия и Съдебна медицина.

През декември 1991 г. придобива специалност „Патологоанатомия”.

IMG_6798

Старши лаборант – Мария Карова

 

Телефони

Началник отделение: 0301/6 26 66, вътр. 322

Старши лаборант: 0301/6 26 66, вътр. 322