+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Отделение клинична патология

 

 

 

 

 

Отделението разполага с хистологична лаборатория и аутопсионна зала. Има обособена хистотека, в която се съхраняват парафиновите блокчета от биопсиите и приготвените от тях хистологични препарати.

Началник отделение

Д-р Росен Христов

 

 

Телефони:

Началник отделение: 0301/6 26 66, вътр. 322

Старши лаборант: 0301/6 26 66, вътр. 322

Обработват се хирургични и инструментални биопсии на пациенти. Хистологичната диагностика обхваща широк диапазон от хирургични, гинекологични, бронхо-белодробни, гастроентерологични, дерматологични, оториноларингологични и очни заболявания. Цитологичната диагностика обхваща предимно гинекологични и белодробни заболявания.

Д-р РОСЕН ХРИСТОВ

Началник отделение

IMG_6798

Д-р Даниел Марков – лекар

Старши лаборант – Мария Карова

 

Телефони

Началник отделение: 0301/6 26 66, вътр. 322

Старши лаборант: 0301/6 26 66, вътр. 322