+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Отделение по болнична епидемиология, микробиология и серология

 

 

 

 

 

Лабораторията разполага с автоматизирана система mini API на фирма Bio Merieux Франция, която дава възможност за експресна биохимична идентификация на над 70 вида микроорганизми и гъби, и определяне на тяхната антибиотична чувствителност. Комбинациите от антибиотици са подбрани съобразно изискванията на международните стандарти и са базирани на МИК. Включени са най-нови генерации цефалоспорини, хинолони и др.

Серологичната диагностика включва ASR WR, TPHA, СПИН, Хепатит А, В,С; морбили, рубеола, паротит, хламидии, инфекциозна мононуклеоза.

Отделението има сключен договор с НЗОК-Смолян за обслужване на пациенти от доболничната помощ.

Началник отделение

Д-р Елена Славкова

Телефон:

0301/6 26 66 вътр. 365

  • Периодично извършва анализ на микробиологичната обстановка и предлага мероприятия за намаляване на рисковете от нозокомиални инфекции. Открива възникналите вътреболнични инфекции, разработва и провежда мероприятия за ограничаването им;
  • Поставя микробиологична диагноза като предоставя на клиницистите точна информация относно наличието (отсъствието) в биологични материали на значими за болестния процес микроорганизми;
  • Проучва чувствителността на изолираните патогени спрямо антимикробните препарати и съдейства за оптимизиране на антибактериалната терапия;
  • Съдейства за разработването и актуализирането на болничната антибиотична програма.
  • Организира методологично и провежда микробиологичен мониторинг (на пациенти и на околна среда) в клиничните структури с висок риск, заболеваемост и смъртност от вътреболнични инфекции.
д-р ЕЛЕНА СЛАВКОВА

д-р ЕЛЕНА СЛАВКОВА

Началник отделение

Завършва медицина през 1987 г. в град Санкт Петербург, Русия.

През 1987 г. започва работа в ХЕИ – Смолян, като епидемиолог. През 1992-2002 г. е началник отделение „Противоепидемичен контрол” в ХЕИ – Смолян, като от 1998 до 1999 г. е директор на ХЕИ – Смолян. От 2002 г. е началник отделение „Епидемиология, микробиология, серология“ в МБАЛ – Смолян. От май 2007 до ноември 2009 г. е изпълнителен директор на МБАЛ – Смолян. От ноември 2009 г. е началник отделение „Епидемиология и микробиология “ в МБАЛ – Смолян. Има специалност по „Епидемиология на заразните болести“, „Микробиология“, „Икономика на здравеопазването“.

Ординатори: д-р Сергей Сиденко – завеждащ сектор „Болнична епидемиология“

Старши лаборант – Боряна Луканова