+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Отделение образна диагностика

 

 

 

 

 

В отделението се извършват всички видове конвенционални рентгеноскопични и рентгенографични изследвания, както и пълната гама от специализирани и контрастни рентгенови изследвания като: венозни и инфузионни урографии, ретроградни цисто- и пиелографии, томографии, хистеросалпингографии, всички видове контрастни изследвания на стомашно-чревния тракт.

В отделението работят специалисти с доказани възможности и квалификация като всички лекари са с придобита специалност по рентгенология и квалификация .

  • Мамография – с дигитален мамограф SIEMENS  в кабинета за мамографии се извършват всички видове изследвания на млечната жлеза, както за диагностично уточняване, така и профилактично.
  • Остеодензитометрия – с остеодензитометър  OSTEO SYS DEXXUM T, се изследва костната плътност и се диагностицира и стадира наличие или отсъствие на остеопороза
  • Компютърна томография – отделението разполага с два спирални апарата компютър  томограф  ТОSНIВА и SIEMENS, с които  се извършват нативни и контрастни изследвания на главен мозък, гръбначен стълб, гръдна клетка и коремни органи и крайници. Обслужват се пациенти от цялата Смолянска област и част от населените места на съседните области.
  • Ядрено магнитен резонас – апаратът е с напрежение на магнитното поле 1,5 Т. дава изключително високо качество на изображение и възможности за компетентно разчитане.
Д-Р ПЕТЪР ЛАЛОВ

Д-Р ПЕТЪР ЛАЛОВ

Началник отделение

Завършва медицина във ВМИ – Пловдив, през 1986 г. От същата година работи като ординатор в Рентгеново отделение. Придобива специалност „Рентгенология“ през 1990 г.

От 1997 г. е началник отделение Образна диагностика. Квалификация по компютърна томография от 1994 г.

Старши ординатор : д-р Павлина Палагачева

Ординатори: д-р Георги Поповски,

д-р Павлина Трамбабова,

д-р Павлина Палагачева-Данаилова

д-р Алина Шукерова – Петрова

Лекари-специализанти: д-р Алина Шукерова,

Д-р Жени Мускова – специализант

В отделението се обучават лекари-специализанти – д-р Павлина Трамбабова, д-р Алина Шукерова

Старши рентгенов лаборант – Руска Пелтекова

Рентгенови лаборанти – Марко Ананощев, Руска Куцева, Йорданка Дьовлетлиева, Румяна Моллова, Галина Дилова и Радост Мачокова

Медицинска сестра – Мария Караиванова

Технически секретари – Мануела Забилева

Телефони:

Началник отеделение:

0301/6 26 66, вътр. 258

Лекарски кабинет:
0301/6 26 66, вътр. 259

Компютърен томограф:
0301/6 26 66, вътр. 371

Регистратура:
0301/6 26 66, вътр. 382