+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Клинична лаборатория

 

 

 

 

 

Отделението по Клинична лаборатория е включено в структурата на Диагностично- консултативния блок на МБАЛ “ Д-р Братан Шукеров” АД гр. Смолян. Състои се от следните функционално обособени сектори: чакалня, регистратура, манипулационна, химично и цитологично изследване на урина, клинична химия, хематология, хемокоагулация, специализирани изследвания /хормони, туморни маркери, токсични вещества, КГА и др./, санитарни и складови помещения.

Чрез количествени и качествени методи на изследване да осигури необходимата информация за ранна диагноза, контрол на динамиката на болестния процес и на ефекта на лечението, ефективна профилактика, както и на оценка на степента на възстановяване на здравето и трудоспособността.

Изпълняват се широк обем лабораторни изследвания:

  • Хематология;
  • Хемокоагулация
  • Клинична химия
  • Имунохимия
Д-Р МИМИ КОРУДОВА

Д-Р МИМИ КОРУДОВА

Началник Клинична лаборатория

 

Завършва медицина през 1981 г. във ВМИ – гр. Пловдив. През 1982 г. започва работа като ординатор в Клинична лаборатория на МБАЛ „Д-р Бр. Шукеров” АД, гр. Смолян.

Специалност „Клинична лаборатория” придобива през 1987 г.

От 2001 г. след спечелен конкурс е назначена за началник Клинична лаборатория.

Има участия в наши и международни научни форуми. Притежава сертификати за придобити професионални  компетенции.

0301/6 26 66, вътр. 247, 0882 430 064

Ординатори: д-р Цвети Кабасанова – старши лекар,

д-р Ралица Георгиева – Трамбабова

Старши лаборант: Гергана Пантелеева

0301/6 26 66, вътр. 209, 248, 0882 430 091