+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Консултативно – диагностични кабинети

 

 

 

 

 

 

Приемните кабинети са структура, осъществяваща медицинска дейност в рамките на болницата с непълна организационна. Основен предмет на дейност е диагностично-консултативна и в много ограничен обем лечебна дейност, имаща за цел приемане на пациенти в болничните отделения за лечение, контрол и проследяване на дехоспитализираните пациенти до 1 месец след изписването им от болницата. Това е звеното на входа и на изхода на здравното заведение.

Началник Приемно-консултативен блок

Д-р Мария Чолакова

Завършва ВМИ – Пловдив, през 1980 г. В продължение на 20 г. работи като ординатор в І-во вътрешно отделение в ОРБ – Смолян. Една година и шест месеца работи в ТЕЛК като експерт-интернист. Има специалност „Вътрешни болести”.

 Работно време:

от понеделник до петък

от 7:30 до 16:00 часа

 • Диагностични услуги в диагностичната категория пациенти.
 • Терапевтични услуги.
 • Управление на хоспитализациите и болничните легла.
 • Консултативни прегледи на следхоспитализационни пациенти.
 • Осъществяване на предоперативни консултации.
 • Кабинет за прием на пациенти с вътрешни заболявания

тел. 0301/6 26 66, вътр.319

 •  Кабинет за прием на пациенти с хирургични , травматологични и урологични заболявания

тел. 0301/6 26 66, вътр.386

 • Кабинет за прием на пациенти с акушеро-гинекологични заболявания и детски болести

тел. 0301/6 26 66, вътр. 384\386

 • Кабинет за прием на пациенти с очни, ушни заболявания и неврологично заболявания

тел. 0301/6 26 66, вътр. 256

 • ЕКГ кабинет

тел. 0301/6 26 66, вътр.тел.391

 • Медицинска регистратура

тел. 0301/6 26 66, вътр. 392

 • Санитарно-хигиенен пропуск – партер

тел. 0301/6 26 66, вътр.тел. 321

Началник Приемно-консултативен блок

Началник Приемно-консултативен блок

Д-Р МАРИЯ ЧОЛАКОВА

Завършва ВМИ – Пловдив, през 1980 г. В продължение на 20 г. работи като ординатор в І-во вътрешно отделение в ОРБ – Смолян. Една година и шест месеца работи в ТЕЛК като експерт-интернист. Има специалност „Вътрешни болести”.

От м. февруари 2003 г. след спечелен конкурс е началник на Приемно-консултативни кабинети (сега Приемно-консултативен блок)

Елена Янева

Ст. мед. сестра

Телефони: 0301/6 26 66, вътр. 319
Работно време:

от понеделник до петък

от 7:30 до 16:00 часа