+359 301 62 666 mbalsmolyan@mbalsmolyan.com

Административно стопански блок

СТРУКТУРА:

  • Ръководство
  • Администрация
  • Счетоводство
  • Канцелария
  • Аптека
  • Библиотека

Изградена е цялостна информационна система за болничното заведение. Дейността е изцяло аналитична и създава възможности за ежедневен контрол по разходи за лечението на болните, а така също и за цялостното функциониране на заведението.

Д-р Марин Даракчиев

Д-р Марин Даракчиев

Изп. директор

тел.: 0301/6 23 95
д-р Емилия Апостолова

д-р Емилия Апостолова

Зам.Директор

тел.: 0301/6 26 66, вътр. 383
Недялка Стаевска

Недялка Стаевска

Зам.Директор

тел.: 0301/6 22 01

Диана Сурова

Главна мед. сестра

тел.: 0301/6 26 66, вътр. 212